Показания за употреба:
Заболявания, причинени от кръгли и плоски червеи при кучета, котки и животни от сем.Feline  и Canine ( Toxocara canis, Toxocara cati, Toxаscaris leonina,
Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps
multiceps, Mesocestoides spp.).
Противопоказания:
Очна цистицеркоза и гръбначна невроцистицеркоза. Нарушена функция на черния дроб.
Да не се прилага едновременно с продукти на основата на пиперазин и други противопаразитни средства.
Неблагоприятни реакции:
До няколко часа след приемане може да се появи повръщане, кашести изпражнения,уртикария или треска. Те представляват реакция към протеините, отделени от умиращите паразити, а не са реакция срещу продукта.
Начин на приложение: перорално:
Таблетките трябва да се прилагат самостоятелно или обвити в къс храна.
Не трябва да се прилагат заедно с храната за деня.