100% Благотворителност

Конкурентни цени

Отстъпки за приятели

Код: Fypryst_combo134

Fypryst Combo 134 mg. – за кучета с тегло от 10 до 20 кг. / 3 броя пипети /

Тегло: 0.3 кг.

28.70 лв.

(95.67 лв./кг.)
Има го по-евтино ? Къде ?

Обезпаразитяващи пипети за кучета.

Всяка поръчка помага на животни в беда

Безплатна доставка над 100 лв за София​

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

ЛИСТОВКА ЗА:
Фиприст Комбо 67 mg/ 60.3 mg спот-он разтвор за кучета от дребни породи
Фиприст Комбо 134 mg/ 120,6 mg спот-он разтвор за кучета от средни породи
Фиприст Комбо 268 mg/ 241,2 mg спот-он разтвор за кучета от едри породи
Фиприст Комбо 402 mg/ 361,8 mg спот-он разтвор за кучета от много едри породи
Fypryst Combo 67 mg/ 60.3 mg spot-on solution for small dogs
Fypryst Combo 134 mg/ 120.6 mg spot-on solution for medium dogs
Fypryst Combo 268 mg/ 241.2 mg spot-on solution for large dogs
Fypryst Combo 402 mg/ 361.8 mg spot-on solution for extra large dogs
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата:
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Словения
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Фиприст Комбо 67 mg/ 60.3 mg спот-он разтвор за кучета от дребни породи
Фиприст Комбо 134 mg/ 120,6 mg спот-он разтвор за кучета от средни породи
Фиприст Комбо 268 mg/ 241,2 mg спот-он разтвор за кучета от едри породи
Фиприст Комбо 402 mg/ 361,8 mg спот-он разтвор за кучета от много едри породи
Фипронил, S-Метопрен
Fypryst Combo 67 mg/ 60.3 mg spot-on solution for small dogs
Fypryst Combo 134 mg/ 120.6 mg spot-on solution for medium dogs
Fypryst Combo 268 mg/ 241.2 mg spot-on solution for large dogs
Fypryst Combo 402 mg/ 361.8 mg spot-on solution for extra large dogs
Fipronil, S-Methoprene
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка пипета от 0,67 ml съдържа:
Aктивна субстанция:
Fipronil 67 mg
S-Methoprene 60,30 mg
Ексципиенти:
Butylhydroxyanisole (E320) 0,134 mg
Butylhydroxytoluene (E321) 0,067 mg
Всяка пипета от 1,34 ml съдържа:
Aктивна субстанция:
Fipronil 134 mg
S-Methoprene 120,60 mg
Ексципиенти:
Butylhydroxyanisole (E320) 0,27 mg
Butylhydroxytoluene (E321) 0,13 mg
Всяка пипета от 2,68 ml съдържа:
Aктивна субстанция:
Fipronil 268 mg
S-Methoprene 241.20 mg
Ексципиенти:
Butylhydroxyanisole (E320) 0,54 mg
Butylhydroxytoluene (E321) 0,27 mg
Всяка пипета от 4,02 ml съдържа:
Aктивна субстанция:
Fipronil 402 mg
S-Methoprene 361,80 mg
Ексципиенти:
Butylhydroxyanisole (E320) 0,80 mg
Butylhydroxytoluene (E321) 0,40 mg
Бистър, жълт разтвор.
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на кучета, като дозировката е в зависимост от групиране по телесна маса (вижте
точка 8):
– Да се използва при опаразитяване с бълхи, самостоятелно или в комбинация с кърлежи, и /
или хапещи въшки.
– Лечение на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides spp.). Инсектицидна ефикасност срещу
нови опаразитявания с възрастни форми бълхи, перзистираща за 8 седмици. Превенция на
размножаването на бълхите чрез инхибиране развитието на яйцата (овоцидна активност), и
на ларвите и какавидите (ларвоцидна активност), произхождащи от яйца, снесени от
възрастните бълхи, за осем седмици след приложението.
– Лечение на опаразитяване с кърлежи (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor
reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Продуктът има перзистираща акарицидна ефикасност
до 4 седмици срещу кърлежи.
– Лечение на опаразитяване с хапещи въшки (Trichodectes canis).
Продуктът може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит
причинен от бълхи при кучета (FAD), когато е диагностициран предварително от ветеринарен
лекар.
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Поради липса на достатъчно данни, продуктът за кучета с тегло 2-10 kg не бива да се използва
при кученца под 8-седмична възраст и тегло под 2 kg, докато продуктът за кучета с тегло 10-20
kg, 20-40 kg и над 40 kg, не бива да се използва при кученца под 8-седмична възраст.
Да не се използва при болни животни (напр. системни заболявания, треска) или при животни, в
период на възстановяване.
Да не се използва при зайци поради опасност от неблагоприятни реакции или дори смърт.
Да не се използва при животни, за които не е предназначен поради липса на проучвания.
Продуктът е разработен специално за кучета. Да не се използва при котки и порове, тъй като
това може да доведе до предозиране.
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Сред много редките предполагаеми неблагоприятни реакции след употреба са наблюдавани
преходни кожни реакции на мястото на приложение (обезцветяване на кожата, локална
алопеция, сърбеж, еритема) и общо зачервяване, или алопеция. След употреба също така са
наблюдавани усилена саливация, обратими неврологични симптоми (свръхчувствителност,
депресия, нервни симптоми), повръщане или дихателни проблеми.
В случай на облизване на мястото на приложение може да се наблюдава кратък период на
хиперсаливация, главно поради естеството на ексципиента.
Да не се предозира.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на
този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия
ветеринарен лекар.
7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета 2-10 kg
Кучета 10-20 kg
Кучета 20-40 kg
Кучета над 40 kg
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Дозировка:
Само за външно приложение.
Чрез локално приложение върху кожата в зависимост от телесната маса, както следва:
Кучета Брой пипети Обем на
пипетите
Количество
(фипронил + (S)-
метопрен
над 2 kg и до 10 kg 1 пипета 0.67 ml 67 mg + 60.3 mg
над 10 kg и до 20 kg 1 пипета 1.34 ml 134 mg + 120.6 mg
над 20 kg и до 40 kg 1 пипета 2.68 ml 268 mg + 241.2 mg
над 40 kg 1 пипета 4.02 ml 402 mg + 361.8 mg
Това отговаря на минимална препоръчителна доза от 6,7 mg/kg фипронил и 6 mg/kg за (S)-
метопрен, чрез локално приложение върху кожата.
Начин на приложение:
1. Изважда се пипетата от опаковката. Пипетата се задържа в изправено положение и
капачката се завърта и сваля.
2. Капачката се обръща и се слага обратно с другия край върху пипетата. Капачката се
натиска и се завърта така, че да се пробие пипетата, след това капачката се сваля от
пипетата.
3. Разгръща се козината на гърба животното в областта на основата на врата преди плешките
така, че кожата да стане видима. Поставя се края на пипетата върху кожата и се натиска
няколко пъти до пълното изпразване на съдържимото директно върху кожата на
определеното място.
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Поради липса на проучвания относно безопасността, минималния интервал между
приложенията е 4 седмици.
Може да се наблюдават временни промени в космената покривка (слепване/омазняване на
козината).
10. КАРЕНТЕН СРОК
Не е приложимо.
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява при температура под 30 °C.
Да се съхранява в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина и влага.
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,
посочен върху етикета след „Годен до”.
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Къпане/потапяне във вода до 2 дни след приложение на продукта както и по-честото, от веднъж
седмично къпане, трябва да се избягва, поради отсъствие на сведения как това ще се отрази на
ефикасността на продукта. Емулгиращи шампоани могат да се използват преди приложението,
но се намалява продължителността на защита срещу бълхи до приблизително 5 седмици, когато
се използват всяка седмица след приложението на продукта. Къпането веднъж седмично с
медицински шампоан, съдържащ 2% хлорхексидин, не е повлияло върху ефективността на
продукта срещу бълхи при 6-седмично проучване.
Да не се позволява на кучетата да плуват във водни басейни до 2 дни след приложението.
Може да има прикрепване на единични кърлежи. Поради тази причина трансмисията на
инфекциозните заболявания не може да бъде напълно изключена при неблагоприятни условия.
Бълхите от домашните любимци често инвазират клетките на животните, леглата и местата им
за почивка, като килими и меки мебели, които в случай на масивна инвазия и в началото на
контролните мерки също трябва да бъдат третирани с подходящи инсектициди и редовно
почиствани с прахосмукачка.
Да се избягва контакт на продукта с очите на животните.
Важно е да се осигури приложение на продукта върху място, което животното не може да
оближе и да се предотврати взаимното облизване от други животни след приложението му.
Продуктът може да се използва по време на бременност и лактация.
Не са наблюдавани неблагоприятни реакции при проучвания за безопасността на продукта при
животни, за които е предназначен, при изследвания на кученца на 8 седмична възраст, растящи
кученца, и такива с телесна маса около 2 кg, третирани еднократно с доза пет пъти по-висока от
препоръчителната. Рискът от очаквани неблагоприятни реакции може да се увеличи с
предозирането (виж раздел 6), поради което животните трябва винаги да бъдат третирани с
пипета от правилния размер, съответстващ на телесната маса.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на
животните:
Продуктът може да причини дразнене на лигавиците, кожата и очите. Затова трябва да се
избягва контакт на продукта с устата, кожата и очите.
Хора с установена свръхчувствителност към инсектициди или алкохол трябва да избягват
контакт с ветеринарномедицинския продукт.
Да се избягва контакт на продукта с пръстите на ръцете. Ако това се случи ръцете трябва да се
измият с вода и сапун.
При случайно попадане в очите, те трябва да се изплакнат с чиста вода.
Ръцете трябва да се измиват след всяка употреба.
Да не се пуши, да не се пие и да не се консумира храна по време на приложението на продукта.
Третираните животни не трябва да се галят докато мястото на приложение на продукта не
изсъхне. Не трябва да се позволява на деца да играят с третираните животни докато не изсъхне
мястото на приложение на продукта. Поради тази причина не се препоръчва животните да
бъдат третирани през деня, а рано вечер, като на тези животни да не се позволява да спят при
стопаните и особено при деца.
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ
ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат
унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.
Фипронил и S-метопрен могат да предизвикат неблагоприятни реакции при водните организми. Да
не се замърсяват езера, водни пътища или канавки с продукта или с празни опаковки.
14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Картонена кутия, съдържаща 1, 3, 6 или 10 пипети.
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с
териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба

Тегло 0.3 кг
Производител

Възраст на кучето

, ,

Размер

, , ,

Shopping Cart
Scroll to Top

Този сайт използва бисквитки. Ако имате против изберете „Отказ“